autorzy

Wróć do listy

Katzenellenbogen, Róża

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
04.07.1884
Miejsce urodzenia: 
Lwów
Data śmierci: 
1940
Rodzice: 
Jakób Emmanuel vel Mendel, Barbara Bloch
Pochodzenie: 
mieszczaństwo
Pierwszy język: 
jidysz/polski
Szkoły: 
szkoła przyklasztorna
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Oskar Katzenellenbogen (Ostap Ortwin)
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
J. Czachowska, Archiwum Ostapa Ortwina we Lwowie, „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 3, s. 177-195; materiały archiwalne (m.in. korespondencja, dokumenty – metryki, paszporty, świadectwa szkolne, zaświadczenia itp.), Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, fond 73 (Archiwum Ostapa Ortwina), sygn. DE-17154, DE-17155, DE-17156, DE-17284, DE-17289, DE-17283, DE-17287, DE-17285, DE-17286, DE-17288, DE-17291, DE-17290, http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/view_fond.php.

Publikacje autora