Nie ma wyzwolenia, jeśli widma kobiet,
które cierpiały, zostaną zapomniane.
Przejdź do bazy

Archiwum kobiet

Baza „Archiwum kobiet: Piszące” powstała w ramach projektu NRPH (nr 0087/NPRH2/H11/81/2012), realizowanego w latach 2013–2018 w Instytucie Badań Literackich PAN. Zawiera ona informacje dotyczące niepublikowanych zabytków autobiografistyki – dzienników, pamiętników, wspomnień, listów, relacji – autorstwa kobiet. Piszące są kategorią ponadnarodową. Polki, Rosjanki, Żydówki, Ukrainki, Litwinki, Czeszki wiążą nie tylko historia i miejsce, ale przede wszystkim akt pisania. Choć zanurzone są w różnych językach, dają świadectwo istnienia wspólnoty kobiet, wyrażającej swoją egzystencję na papierze. Kobiece dzienniki, pamiętniki i korespondencja – pochodzące z kilkudziesięciu archiwów polskich i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów powiązanych kulturowo z Polską poprzez fakt dawniejszej łączności z jej terytoriami (Litwa, Ukraina, Rosja) – to wciąż niedostatecznie rozpoznany obszar kultury polskiej.

więcej »

70
Archiwów


2240
Autorek
2650
Źródeł


159
Organizacji
89
Redakcje


74
Instytucji
50
Redaktorek

Najnowsze wpisy

Fidyk, Weronika
Budzyńska, Hilaria