autorzy

Wróć do listy

Kieniewicz, Adela

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1870
Miejsce urodzenia: 
Wolica
Data śmierci: 
02.05.1937
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Cmentarz Powązkowski)
Rodzice: 
Antoni, Helena Czosnowska
Pochodzenie: 
zamożne ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
domowe
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Hieronim Kieniewicz
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Rodzaj relacji: 
rodzina
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
Dzienniki Adeli Kieniewicz, Centralne Narodowe Archiwum Historyczne Ukrainy, sygn. 2227-I-[948-986]; R. Kowalczyk, S. Krawczenko, Obraz polskiej ziemianki w listach i pamiętnikach z lat 1795–1918 znajdujących się w Centralnym Archiwum historycznym w Kijowie (Dzienniki Adeli Kieniewicz, 1888–1915, t. 1–38), w: Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych, rola i miejsce w badaniach historycznych, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Warszawa 2017; Dzenniki Janiny z Puttkamerów Żółtowskiej, t. 1–21, Zakład Rękopisów (Biblioteka Narodowa), sygn. 10277 IV; A. Kieniewicz, Nad Prypecią, dawno temu…, Wspomnienia z zamierzchłej przeszłości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa–Wrocław – Kraków–Gdańsk–Łódź 1989; J. Żółtowska, Inne czasy, inni ludzie, Londyn 1959.