autorzy

Wróć do listy

Szumańska, Ewa

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
20.05.1921
Miejsce urodzenia: 
Warszawa
Data śmierci: 
17.05.2011
Miejsce śmierci: 
Wrocław
Miejsce pochówku: 
Wrocław (Cmentarz św. Ducha)
Rodzice: 
Władysław, Janina Wojtkiewicz
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Zbigniew Szmorliński
Przynależność do partii i organizacji: 
Instytucja: 
Źródła do biogramu: 
A. Mateja, Trochę się dziwię, ale nie bardzo, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 24 (2762); E. Szumańska, Indie 1963, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. akc. 18/09/1; E. Szumańska, Daleki Wschód 1971, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. akc. 19/09; E. Szumańska, Tunezja, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. akc. 20/09; https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/ewa-szumanska,44496.html; https://culture.pl/pl/wydarzenie/pozegnanie-ewa-szumanska-1921-2011; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Szuma%C5%84ska.