redakcje

Wróć do listy

Tygodnik Powszechny

Wydawany od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej. Założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę. W 1953 r. czasopismo zostało zamknięte ze względu na odmowę wydrukowana nekrologu Stalina, wydawanie wznowiono w 1956 r. Czasopismo współpracowało z Komitetem Obrony Robotników i Solidarnością.