autorzy

Wróć do listy

Hoffmanowa z Tańskich, Klementyna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
23.11.1798
Miejsce urodzenia: 
Warszawa
Data śmierci: 
21.09.1845
Miejsce śmierci: 
Passy (obecnie Paryż)
Miejsce pochówku: 
Paryż (Cmentarz Père Lachaise)
Rodzice: 
Marianna Czempińska, Ignacy
Pochodzenie: 
szlachta
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
domowe
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Karol Boromeusz Hoffman
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
przyjaźń
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
J.E. Dąbrowska, Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej, Białystok 2008; D. Ciepieńko-Zielińska, Klaudyna z Działyńskich Potocka, Kraków 1973; Z. Ciechanowska, Hoffmanowa z Tańskich Klementyna, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 9, 1961; I. Kaniowska-Lewańska, Twórczość dla dzieci i młodzieży K. z Tańskich Hoffmanowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”, seria B: „Studia i Rozprawy” 1964, nr 6; Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa 1984, s. 359

Publikacje autora