organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich

Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich założone zostało 12 marca 1834 roku z inicjatywy Anny z Sapiehów Czartoryskiej. Zajmowało się udzielaniem pomocy finansowej i rzeczowej osobom, które po powstaniu listopadowym znalazły się na emigracji. Szczególna uwaga Towarzystwa zwrócona była ku chorym, wdowom i sierotom, osobom niepobierającym zasiłku od rządu. Udzielano także wsparcia uczącej się młodzieży.  Swoje dochody Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich uzyskiwało poprzez kwesty w kościołach, organizację balów, koncertów, kiermaszów i loterii. Polegało również na darach zamożnych Polaków i przyjaznych sprawie polskiej cudzoziemców.