autorzy

Wróć do listy

Baudouin de Courtenay, Romualda

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
17.11.1857
Miejsce urodzenia: 
Aleksandrówka k. Kijowa
Data śmierci: 
26.02.1935
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Cmentarz Powązkowski)
Rodzice: 
Romuald, Anna Głuchowska
Pochodzenie: 
szlachta, inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
5
Imię dziecka: 
Cezaria Anna
Zofia
Świętosław Teofil
Ewelina
Maria
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Jan Baudouin de Courtenay
Źródła do biogramu: 
H. Witkowska, Baudouin de Courtenay Romualda, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 362–363; D. Zamojska, Romualda z Bagnickich Baudouin de Courtenay (1857–1935) i jej działalność społeczna, w: Kobieta i świat polityki, t. 3, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994, s. 261–274; Z. Kurzowa, Uwagi o języku Romualdy Baudouin de Courtenay na podstawie świadectwa jej męża Jana, "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica II" 19/2004, s. 199-212; W rękach wnuczki – z Martą Ehrenkeutz-Jasińską rozmawia Magdalena Bajer, Teologia Polityczna - https://teologiapolityczna.pl/w-rekach-wnuczki-z-marta-ehrenkeutz-jasinska-rozmawia-magdalena-bajer; B. Garczyk, Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (biografia), http://www.polskipetersburg.pl/hasla/baudouin-de-courtenay-jan-niecislaw; M. Ehrenkreutz-Jasińska, Jan Baudouin de Courtenay w pamiętnikach swojej żony Romualdy z Bagnickich Baudouin de Courtenay i wspomnieniach córek, "Komunikacja Specjalistyczna" 11/2016, s. 13-64; M. Smoczyńska, The case of Sławuś: an atypical development of first person self-reference in Jan Baudouin de Courtenay's polish diary data, Psychology of Language and Communication 2000, Vol. 4. No. 2, p. 3-21; Jan Baudouin de Courtenay. Człowiek, który naraził się wszystkim - https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2472800,Jan-Baudouin-de-Courtenay-Czlowiek-ktory-narazil-sie-wszystkim.