autorzy

Wróć do listy

Samotyhowa, Aniela

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
26.11.1876
Miejsce urodzenia: 
Nizgórce (Kijowszczyzna)
Data śmierci: 
16.10.1966
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Miejsce pochówku: 
Warszawa (cmentarz Ewangelicko-Augsburski)
Rodzice: 
Oktawian, Idalia Chodossowska
Pochodzenie: 
ziemiańskie
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Zdzisław Jełowicki
Erazm Samotyha
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
przyjaźń
Rodzaj relacji: 
przyjaźń
Przynależność do partii i organizacji: