instytucje

Wróć do listy

Wyższe Kursy Pedagogiczne dla Kobiet

Wariant nazwy: 
Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego

Pierwsza polska wyższa uczelnia dla kobiet. Założona w 1906 r. przez Jana Miłkowskiego w Warszawie szkoła, która miała stanowić alternatywę dla kobiet, którym, po skończeniu szkoły średniej, warunki materialne nie pozwalały na zdobycie wyższego wykształcenia poza granicami Królestwa Polskiego. Celem kształcenia było przygotowanie do samodzielnych studiów w wybranym przez słuchaczkę obszarze badań. W czasach I wolny światowej profil kursów zmienił się w kierunku kształcenia nauczycielek przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych. Na uczelni wykładali m.in. Julia Dickstein, Natalia Gąsiorowska, Bronisław Chlebowski, Ignacy Matuszewski, Józefa Joteyko, Jan Baudouin de Courtenay, Aniela Miłkowska-Samotyhowa, Eligiusz Niewiadomski, Stefania Sempołowska. Od 1923 r. działało Stowarzyszenie Byłych Słuchaczek Byłych Kursów Pedagogicznych dla Kobiet pod Kierownictwem Jana Miłkowskiego w Warszawie.