redakcje

Wróć do listy

Kultura

Czasopismo polityczno-kulturalne, ukazujące się na emigracji w latach 1947–2000. Pierwszy numer został opublikowany w Rzymie jako kwartalnik, pod redakcją Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Następnie miesięcznik był redagowany przez Jerzego Giedroycia w Maisons-Laffitte k. Paryża (Instytut Literacki Kultura  wydawał „Kulturę”, „Zeszyty Historyczne” oraz książki w serii Biblioteka Kultury). Program pisma był antykomunistyczny, polemiczny, otwarty, promujący autorów emigracyjnych, krajowych i zagranicznych, nastawiony na utrzymywanie kontaktów z krajem oraz wspieranie oporu politycznego w Ukraina, Litwie, Białorusi i Rosji. Do pracowników i współpracowników należeli m.in.: Zygmunt Hertz, Zofia Hertz, Józef Czapski, Juliusz Mieroszewski, Konstanty Jeleński, Witold Gombrowicz, Andrzej Bobkowski, Czesław Miłosz, Jerzy Stempowski, później także Aleksander Wat, Leszek Kołakowski, Leopold Unger i in. W latach 70. w piśmie publikowali przedstawiciele polskiej opozycji demokratycznej. Po 1989 r. „Kultura” zachowała krytyczny dystans i niezależność opinii wobec zmian zachodzących w Polsce. Czasopismo przestało się ukazywać po śmierci redaktora naczelnego. Dom w Maisons-Laffitte stał się miejscem pracy naukowej, edukacyjnej, biblioteką i archiwum. Do maja 2019 r. prezesem zarządu Stowarzyszenia Instytutu Literackiego Kultura (założonego w 1999 r. przez Jerzego Giedroycia, Zofię Hertz i Henryka Giedroycia) był Wojciech Sikora, a następnie stanowisko to objęła Anna Bernhardt.