organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet

Wariant nazwy: 
ZPOK

Organizacja działająca na rzecz praw kobiet, sprzymierzona politycznie z obozem sanacyjnym. Założona w 1928 r., łącząca działaczki wielu wcześniejszych organizacji kobiecych. Pierwszą prezeską Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet była Zofia Moraczewska. Organem prasowym Związku były „Praca Obywatelska” (1928–1939) oraz „Prosta Droga”.