publikacje

Wróć do listy

Listy Cecylii Działyńskiej do generała Władysława Zamoyskiego

Zbiór zawiera sto trzy listy Cecylii Działyńskiej do wuja Władysława Stanisława Zamoyskiego, generała, działacza emigracyjnego z kręgu Hotelu Lambert. Mają one w większości charakter osobisty, związany ze sprawami rodzinnymi, stanem zdrowia autorki (postępami choroby i walką z objawami), wewnętrznymi przeżyciami natury religijnej.

publikacje

Wróć do listy

Tak to wyglądało w Ostrożcu

Pamiętnik spisany po roku 1944, stanowiący zapis historii Sary Nejter i jej rodziny.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętnik Marii Kazimiery Gierszyńskiej

Autorka wspomina wydarzenia powstania styczniowego z perpektywy osobistej, opisując sytuację w rodzinnym dworku Kaukle na Litwie: opatrywanie rannych, przetapianie ołowianych przedmiotów na kule i przygotowywanie amunicji dla powstańców (w ich majątku powstała prywatna „odlewarnia”), pojawienie się oddziałów powstańczych, starania jej matki o uwolnienie brata autorki z więzienia w Wilnie. 

publikacje

Wróć do listy

Pamiętnik. Od caratu - do Wolności. Rok 1885-1939

W pamiętniku Natalia Giersz spisuje wspomnienia bardzo osobiste i emocjonalne, chociaż nieuporządkowane i wielowątkowe. Cechę charakterystyczną dzieła stanowi łańcuszkowe opisywanie kolejnych zdarzeń, w które wplatane są opisy kolejnych sytuacji, by po chwili powrócićdo momentu wyjściowego przedstawianego z innej perspektywy. Warto w tym miejscu podreślić, iż wspomnienia pamiętnikarki bogate są w szczegóły jej życia prywatnego, zawierają też wiele informacji z życia jej rodziny i otoczenia, w tym ciekawe i barwne opisy najbliższego środowiska autorki.

publikacje

Wróć do listy

Babcia nie lubi aut

Kopia maszynowa utworu Babcia nie lubi aut z poprawkami rękopiśmiennymi autorstwa Heleny Moskwianki-Fikowej, podpisana Helena Moskwianka.

publikacje

Wróć do listy

List adresowany do hrabiny Działyńskiej od jej córki Pauliny Dzieduszyckiej z Działyńskich

 

publikacje

Wróć do listy

Pamiętnik Antoniny z Lewaków Jarzynowej

Antonina Jarzynowa dokładnie opisała swoje życie osobiste, rodzinę, najbliższe otoczenie oraz sąsiadów z okresu swojego dzieciństwa i młodości. Wiele miejsca w swoim pamiętniku poświęciła na dokładne relacje z warunków i powodów kolejnych przeprowadzek rodziny, przy okazji przedstawiając sylwetki właścicieli domów i rodzin – oraz relacje między nimi, a jej bliskimi. Pamiętnikarska opisywała przy tym dokładnie wnętrza mieszkań; dużo miejsca poświęciła zajęciom rodziny, pracy ojca oraz zabawom dzieci.

Strony