publikacje

Wróć do listy

Ludwika Dobrzyńska-Rybicka (1868–1958)

Wspomnienie Anieli Koehlerówny o Ludwice Dobrzyńskiej-Rybickiej poświęcone jest głównie pracy naukowej tej ostatniej. Można tu zatem znaleźć wykaz najważniejszych prac opublikowanych przez Dobrzyńską-Rybicką, informacje o jej edukacji i zainteresowaniach naukowych, a także o członkostwie w towarzystwach naukowych. Sporo miejsca Koehlerówna poświęciła pracy bibliotekarskiej bohaterki wspomnienia. Jest to fragment o tyle interesujący, że znalazł się tutaj cytat samej Dobrzyńskiej-Rybickiej, rzucający światło na jej osobiste zdanie na temat tego aspektu jej życia, a niezachowany w dziennikach przechowywanych w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: „Powodem wybrania bibliotekarstwa jako zawodu było u mnie pragnienie współpracy w celu obrony polskich dóbr duchowych i rozwoju samodzielnego życia społecznego przeciw niszczycielskim zakusom rządu pruskiego. Pojęcie biblioteki było ściśle związane z działalnością społeczno-kulturalną” (k. 5r–6r). Poza informacjami o pracy naukowej we wspomnieniu znaleźć można także wiadomości o działalności społecznej Dobrzyńskiej-Rybickiej, na ten temat próżno szukać informacji w jej własnych dziennikach: „Odczuwała troski i zabiegi pierwszych lat państwowości polskiej po pierwszej wojnie światowej, brała udział w plebiscycie śląskim. Pasjonował ją ruch kobiecy. Były to jeszcze czasy walki o prawo głosowania, walki o równouprawnienie kobiet w życiu politycznym i przy warsztacie pracy. W pewnym względzie należała do pionierek ruchu kobiecego. Brała żywy udział w organizacjach kobiecych, jak Narodowa Organizacja Kobiet oraz Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem. Przemawiała na wiecach i zebraniach, uświadamiając doniosłość przeżywanych zdarzeń, podkreślając poczucie odpowiedzialności obywatelskiej” (k. 4r).

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Poznań
Opis fizyczny: 
10 k. ; 29,5 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1959
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
1291/I
Uwagi: 
Nieliczne poprawki naniesione długopisem.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
praca naukowa, biblioteka, bibliotekarstwo, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, tajne nauczanie, Uniwersytet Poznański, pamiętnikarstwo kobiece, emancypacja kobiet, udział w ruchu na rzecz emancypacji kobiet, prawa wyborcze dla kobiet, równouprawnienie, pierwsza fala feminizmu na ziemiach polskich
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1868 do 1958
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
biografia/życiorys