instytucje

Wróć do listy

Narodowa Organizacja Kobiet

Wariant nazwy: 
Narodowa Organizacja Wyborcza Kobiet

Organizacja kobieca, działająca w latach 1918–1939, powiązana z obozem narodowym. Cele: prawne i społeczne równouprawnienie kobiet, propagowanie etyki chrześcijańskiej w domenie prywatnej i publicznej i in. Członkinie działały m.in. na rzecz reformy prawa małżeńskiego, postulując wprowadzenie rozwodów cywilnych i kościelnych, brały również udział w inicjatywach antyalkoholowych. Do działaczek NOK należały m.in. Zofia Sokolnicka, Józefa Szebeko, Izabela Dobrzyńska-Rybicka, Gabriela Balicka Iwanowska. 


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW