instytucje

Wróć do listy

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

Wariant nazwy: 
USB

Najstarsza uczelnia w Wilnie, w 1832 r. w ramach represji popowstaniowych zamknięta. W 1919 r. nastąpiło wznowienie działaności uczelni. Do 1939 r. funkcjonowała jako Uniwersytet Stefana Batorego. W czasie pobytu wojsk sowieckich na terenach Wilna zmieniła nazwę na „uniwersytet litewski”, a jej działalność była kontynuowana. W marcu 1943 r. władze niemieckie zamknęły Uniwersytet. Wydziały: Teologiczny, Prawa i Nauk Społecznych, Humanistyczny, Lekarski oraz Matematyczno-Przyrodniczy funkcjonowały w podziemiu. Po wojnie wielu wykładowców i wiele wykładowczyń polskiego pochodzenia z Wilna osiedliło się w Toruniu i podjęło pracę na tamtejszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW