archiwa

Wróć do listy

Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH

Telefon: 
22 5649112
Adres: 
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
Polska
Godziny otwarcia: 
8-16
Uwagi: 

Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS) utworzono w 1920 r. Ideą przewodnią powołania Instytutu było rozpoznanie problemów społecznych ówczesnej Polski oraz rozwój te­orii i praktyki polityki społecznej.

 

Od 1990 r. Instytut prowadzi badania w zakresie:

  • warunków bytu rodzin z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych,
  • problematyki rynków pracy w UE,
  • bezrobocia i ubóstwa,
  • sytuacji ludzi starszych,
  • pomocy społecznej,
  • poziomu zaspokojenia potrzeb socjalno-medycz­nych w środowiskach lo­kal­nych.