publikacje

Wróć do listy

The Stolen Years

Autorka spisała swoje wspomnienia w 1985 roku w języku angielskim. Tekst otwierają informacje dotyczące oblężenia Warszawy, w tym reakcje ludzi, przewidywania i nastroje panujące wśród warszawiaków. Irena sporo miejsca poświęciła opisowi śmierci jej pierwszego męża, który zmarł w szpitalu jesienią 1939 roku, w wyniku ran odniesionych w kampanii wrześniowej. W dalszej części wspomnień pojawiają się opisy dotyczące wprowadzana antyżydowskich praw i organizacji warszawskiego getta.

publikacje

Wróć do listy

W kalejdoskopie wspomnień

Autorka opisała losy swoje i swojej rodziny, przebywającej w czasie okupacji w Łodzi. Tekst rozpoczynają informacje o początku wojny, okupacji, wprowadzeniu antyżydowskich praw i założeniu getta. Autorka poświęciła dużo miejsca warunkom życia w getcie – głód, choroby, epidemie, brak opału, przeludnienie, warunki mieszkaniowe, relacje międzyludzkie. Opisuje także zachodzące w getcie zmiany, takie jak zamykanie szkół czy pracę. Informuje o śmierci rodziców. Opisuje funkcjonowanie systemu dystrybucji żywności i kart żywnościowych.

publikacje

Wróć do listy

Urywek z pamiętnika

Dokument obejmuje lata 1942-1943, brak adnotacji umożliwiającej stwierdzenie daty sporządzenia.

Autorka, Polka, radna w Wieliczce, opisywała obserwowaną przez siebie rzeczywistość. Tekst otwiera opis likwidacji getta utworzonego w maju 1941 roku. W getcie przebywało około 7.000 osób, jego likwidacja odbyła się latem 1942.

publikacje

Wróć do listy

Śmierć Jerzego Neudinga

Opis aresztowania męża Autorki - Jerzego Neudinga - i innych działaczy Polskich Socjalistów w getcie warszawskim. Opis rozstrzelania i pogrzebu.

 

publikacje

Wróć do listy

Wielkanoc Trudy

Truda, bohaterka opowiadania, przygotowuje się do ochchodów Świąt Wielkanocnych, które ma zamiar spędzić u swojej ciotki. Żałuję, że tegoroczna Wielkanoc będzie inna od poprzednich z powodu śmierci jej matki. Uskarża się, że nie ma zbyt wielu przyjaciół w szkole z powodu posępnego nastroju, jaki towrzyszy jej od dłuższego czasu. W drodze ze szkoły spotyka ojca, który rozwiewa jej plany wyjazdu na święta do rodziny. Dowiaduje się, że ciotka jest chora na odrę. Podczas drzemki ojca wymyka się na dwór, gdzie bawi się jej kolega Gustek.

Strony