publikacje

Wróć do listy

List Ireny Grosz do Franciszki Themerson, 1962

Pięćdziesięciopięcioletnia Irena Grosz nie traci zapału w swoich działaniach na rzecz organizacji spraw wystawienniczych i wydawniczych Themersonów w Polsce: „[...] zaczynam od sprawozdania: «figura» w ZAIKSie nazywa się Wołosiuk, nie Wojtasiuk, stąd wynikła komplikacja, ale już załatwione. Tyle, że te 2150 trzeba wpłacić przez redakcję”. Zaangażowanie autorki polega więc nie tyle na formie pośrednictwa, ile na przejęciu pełnej zaangażowania odpowiedzialności, również finansowej, za krajową karierę artystów. Jak pokazują także inne listy wymieniane przez kobiety, Franciszka często była nie tyle pytana o zdanie, ile informowana o biegu spraw, choć nie można wykluczać, że wiele z nich przyjaciółki ustalały telefonicznie lub poprzez listy, które się nie zachowały (dokumenty, którymi dysponujemy, są prawdopodobnie szczątkowym fragmentem całości wymiany korespondencyjnej). Co ciekawe, list ten pokazuje dobitnie, że Themerson nie była obojętna na polski rynek sztuki, a także troszczyła się o obecność książek męża, Stefana, w krajowym obiegu. Znikomość środków finansowych płynących z efektów działań Grosz (pieniądze, których pozyskiwanie mogłoby tłumaczyć cel tych starań, a także to, że jak można wnioskować z wielu listów Ireny, otrzymane finansowanie nie było artystom niezwłocznie przekazywane, lecz stanowiło rodzaj kieszonkowego, z którego korzystali podczas nieczęstych wizyt w Polsce) pozwala zauważyć, że zarówno list z drugiego października 1962 r., jak i całość zachowanej korespondencji rozmijają się z powszechnym wyobrażeniem na temat Franciszki Themerson jako osoby nieingerującej w obecność w krajowym obiegu artystycznym jej i jej męża prac. W tym sensie sukcesy wystawiennicze w drugiej połowie XX w. w Polsce (warszawska Zachęta 1964; Muzeum Sztuki w Łodzi, Zachęta, Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1982) warto postrzegać jako efekt aktywności malarki.

Autor/Autorka: 
Współautorzy: 
Miejsce powstania: 
Warszawa
Opis fizyczny: 
dwie karty białe niespięte formatu A5, trzy zapisane strony, jedna karta wypełniona dwustronnie, całość zapisana długopisem koloru niebieskiego
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1962
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
brak sygnatury
Tytuł kolekcji: 
Archiwum Themersonów
Uwagi: 
charakter pisma stosunkowo czytelny, duże znaki, pisane prosto i w sposób zamaszysty, brak skreśleń, wysoka świadomość poprawności językowej
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
sprawy zawodowe, wystawiennictwo polskie w PRL, kobiety artystki, kobiety malarki, kobiety graficzki, epistolografia, finansowanie sztuki, kariera artystyczna, emigracja powojenna
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
1962
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
list
Tytuł ujednolicony korespondencji: