organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Sybiraków

Organizacja kombatancka, skupiająca byłych zesłańców, polskich żołnierzy i więźniów politycznych przebywających na Syberii. Działał w latach 1926–1939, reaktywowany w 1988 r. Zrzesza osoby deportowane do ZSRR po 1939 r. i ich rodziny.