publikacje

Wróć do listy

Poetycko stylizowane wspomnienia z okresu dzieciństwa i młodości. 1905–1933

Wspomnienia składają się z krótkich opowiastek dotyczących wydarzeń z życia Anny Kowalskiej, obejmujących dzieciństwo oraz wczesną młodość pisarki. Krótkie, przeważnie kilkustronicowe teksty zwykle są opatrzone odautorskim tytułem, wskazującym główny temat wspomnień, będący najczęściej tylko pretekstem do głębszych, osobistych rozważań. Wspomnienia rozwijają wiele różnych wątków, dotyczących m.in. relacji Kowalskiej z matką, niechęci do podporządkowywania się narzucanym zasadom i silnej potrzeby niezależności, która towarzyszyła autorce już od najmłodszych lat. Kowalska wspomina ponadto pierwsze miłości, m.in. Maneczkę-Marysieńkę, w której zakochała się jako trzynastolatka, i towarzyszące żarliwemu uczuciu pierwsze napisane wiersze. Dokument obejmuje również epizody z czasów szkolnych oraz lat późniejszych i związku autorki z Jerzym Kowalskim. Kowalska pisze o pobycie z mężem we Francji, w zapiskach pojawia się wątek próby wydania swojej powieści oraz (najprawdopodobniej) utraty dziecka. Wspomnienia pełne są osobistych refleksji autorki o charakterze egzystencjalnym. Kowalska czyni uwagi m.in. o wychowaniu, edukacji, roli kobiety, relacjach małżeńskich. Dla większości wpisów charakterystyczny jest język emocjonalny, zawierają one często żarliwe stwierdzenia oraz melancholijne spostrzeżenia.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
66 k., pag. varia ; 30 cm.
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór zinwentaryzowany, z założenia udostępniany jest mikrofilm. W Dziale Rękopisów ZNiO możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
Od 1933 do 1954
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
15504/II, mf 20874
Uwagi: 
Maszynopis z licznymi poprawkami: skreśleniami, ręcznymi nadpisaniami w przestrzeni wersowej, zdarzają się skreślenia całych akapitów. Poprawki naniesione czerwoną kredką, piórem, czarnym atramentem, ołówkiem. Na marginesach dopiski ołówkiem. Obecne również poprawki maszynopisowe. Kartki oprawione przez ZNiO (oryginalnie luźne kartki zostały podklejone grzbietem strony, każda z osobna, całość złączona okładką).
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
budowanie własnej indywidualności, pierwsze miłości, pisanie wierszy, relacje z matką, rola żony, rola kobiety, pragnienie niezależności, miłość, pobyt w Paryżu
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1905 do 1933
Nośnik informacji: 
papier
mikrofilm
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia