autorzy

Wróć do listy

Chrzanowska, Maria

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1882
Data śmierci: 
1927
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Anna
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Ludwik Cichowicz
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
A. Kowalska, Dzienniki 1927–1969, oprac. P. Kądziela, przedm. J. Hartwig, Warszawa 2008, s. 21.