publikacje

Wróć do listy

Dziennik: 28.12.1989–28.06.1991

Już na wstępie dziennika Maria Grabowska deklaruje, że odcina się od wcześniejszej twórczości, która przekształciła się w notowanie bieżących wydarzeń politycznych, zamiast tego zamierza prowadzić dziennik literacki. Jednak już po kilku dniach od tej deklaracji ponownie wynotowuje najważniejsze wydarzenia z rozpadającego się Bloku Wschodniego, szczególnie te dotyczące NRD, obawiając się żądań rewindykacyjnych ze strony jednoczących się dwóch państw niemieckich. Skrupulatnie notuje także stopniowy rozpad ZSRR, zastanawiając się nad przyszłością Europy i czy upragnione odzyskanie wolności nie pociągnie za sobą nowej wojny w Europie: „I oto na naszych oczach rozpada się Związek Radziecki, właściwie już nie istnieje. Co powstanie? Federacja? Nie wiadomo. Z drugiej strony powstały zjednoczone Niemcy, potęga w Europie! Deklarują jak najbardziej pokojowe intencje, jako członkowie NATO będą pod kontrolą. Ale Bóg ich wie...” (k. 38v). Z wielkim smutkiem śledzi także wypadki w Polsce, zniesmaczona niespodziewanym sukcesem Stanisława Tymińskiego: „Boże, co jeszcze każesz nam ścierpieć? Wszystko się we mnie gotuje” (k. 45r). Współczesny świat spotyka się jednak z coraz większym niezrozumieniem diarystki: „cały ten współczesny, wspaniały świat elektroniki, opanowywania kosmosu, cudów techniki, ten okrutny świat makro- i mikrokonfliktów i walk, świat zalewu informacji i decybeli, świat pozbawiony czułości, kontemplacji i ciszy jest mi zupełnie obcy. Najchętniej uciekam od niego do lektur, w które wchodzę, jak do znajomego, nieco mrocznego, zacisznego, przytulnego, bezpiecznego schronienia” (k. 21r). Dochodzi do wniosku (za Słowackim i Gombrowiczem), że od wieków Polacy są ślepo, bezrefleksyjnie zapatrzeni w Zachód: „Zawsze staramy się być kimś, kim nie jesteśmy. I indywidualnie i zbiorowo” (k. 33v).

Pojawiają się w tym tomie dziennika autotematyczne refleksje na temat wykonywanej pracy zawodowej i twórczej: „[…] w roli psychologa klinicznego pomóc kilku, może kilkunastu ludziom, wprowadzić w Polsce ruch Anonimowych Alkoholików, pisać dzienniki i powieść wspomnieniową – obie te rzeczy plus powieść napisana w czasie wojny leżą beznadziejnie w wydawnictwie św. Wojciecha i czekają na papier, na pieniądze, na swoją kolej” (k. 14v). Sporo miejsca w dzienniku poświęca autorka czytanym książkom, bardzo ostro odnosząc się do stylu pisarskiego takich autorów, jak np. Maria Dąbrowska. Z pasją czyta wspomnienia ze Wschodu, m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jednocześnie ubolewając nad rozdrapywanymi raz po raz ranami i przypominaniem przez cenzurowanych niegdyś pisarzy okropności wojny. Jeśli chodzi o własną twórczość, to Maria dostrzega swoje słabości literackie, to, że nie posiada zdolności uwielbianych przez siebie pisarzy, winę za to składając na karb cenzury PRL-u: „Pierwsza książka, napisana po wojnie i zakupiona przez św. Wojciecha, nie wyszła, »wyklęta« przez komunistyczną cenzurę. Myślę, że gdyby nie to »zwichnięcie« na początku, to może kontynuowałabym pisanie i pisząc, doszłabym do jakiegoś mniejszego lub większego kunsztu pisarskiego” (k. 25v).

Dziennik kończy się obszerną relacją z czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która odbyła się „w jakże odmiennych warunkach od trzech poprzednich” (k. 79v). Podobnie jak w poprzednich latach relacja z pielgrzymki prowadzona jest skrupulatnie, niemalże godzina po godzinie i zaopatrzona w długie cytaty z homilii i kazań Ojca Świętego.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Poznań
Opis fizyczny: 
89 k. ; 29,5 cm.
Postać: 
zeszyt
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1989 do 1991
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
1780
Uwagi: 
Oprawa miękka, papierowa. Dziennik prowadzony czarnym i niebieskim długopisem, z pojedynczymi skreśleniami i podkreśleniami tekstu. Do k. 11r doklejona karteczka z wizerunkiem Matki Boski, z zaproszeniem na msze 1–2 lutego 1990 r. w intencji Marii Grabowskiej; do k. 23r doklejone karteczki z wizerunkami Matki Boskiej Skrzatuskiej i krucyfiksu w kościele w Biczdrowie koło Wronek; do k. 45r doklejony list Grabowskiej do Tadeusza Mazowieckiego; do k. 51r doklejony wycinek prasowy z „Gazety Wyborczej” z 23–24 grudnia 1990 r.; do k. 57r doklejony list do Grabowskiej z podziękowaniem od Tadeusza Mazowieckiego; do k. 64r doklejony list do Grabowskiej od Stefana Stuligrosza, przewodniczącego Wielkopolskiego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego; do k. 73r doklejona korespondencja pomiędzy Januszem Gołaskim a Grabowską; do k. 79r doklejony drukowany program czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; do k. 86r doklejone relacje z pobytu Jana Pawła II do Polski, drukowane w „Gazecie Wyborczej”; do k. 88r doklejony maszynopis listu Grabowskiej do Danuty Wałęsy.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
PRL, III RP, Solidarność, Wałęsa, wybory, Jan Paweł II, pielgrzymka, transformacja ustrojowa w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, diarystyka kobieca o charakterze religijnym, komentarze polityczne w dzienniku osobistym, starość, starzenie się, listy w dzienniku osobistym, korespondencja z Tadeuszem Mazowieckim, korespondencja z Danutą Wałęsową
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1989 do 1991
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste
Tytuł ujednolicony dla dziennika: