publikacje

Wróć do listy

Moje pierwsze lata w Szczecinie. Fragmenty wspomnień

Wspomnienia obejmują okres od przybycia autorki do Szczecina do roku 1964. Okres tuż po przybyciu do miasta opisany jest najbardziej szczegółowo i z największym sentymentem. Tekst rozpoczyna się od obrazu miasta o zachodzie słońca. Następnie autorka opisuje swoją pierwszą noc spędzoną w Szczecinie na przełomie maja i czerwca (prawdopodobnie 1945 r.). Wspomina, jak zajmowała się wtedy dwiema chorymi towarzyszkami podróży powrotnej z Ravensbrück, co zmusiło ją do pozostania w Szczecinie. Opowiada także o nawiązaniu przyjaźni z żołnierzami radzieckimi, którzy okazali jej współczucie z powodu pobytu w hitlerowskim obozie i starali się pomóc. Kurcyuszowa wspomina długie wieczory spędzone na śpiewie z nowymi przyjaciółmi, produkty spożywcze, które przynosili jej w prezencie, także pierwsze spacery po pustym, wyludnionym mieście, widok zburzonej części miasta. W dalszej części autorka relacjonuje swoje spotkanie z nowym prezydentem miasta (po tym, jak 5 lipca Szczecin został włączony do Polski), podczas którego zaproponował jej pracę architektki przy odbudowie miasta (w miejskiej administracji Kurcyuszowa pracowała jako członkini Komisji Przemianowania Ulic w Szczecinie, powierzono jej obowiązki związane z opieką nad zabytkami w nowo tworzonym biurze konserwatora). Opisuje swoje wahania związane z możliwością pozostania w Szczecinie, tęskni za rodzinną Warszawą, ale wie, że „nikt tam nie czeka” na jej powrót, gdyż wszyscy bliscy zginęli, wspomina też pierwsze lata pracy w Szczecinie i związane z nimi podróże służbowe, a także trudy opieki nad przyjaciółkami.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Szczecin
Opis fizyczny: 
14 k. ; 30 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1964
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
VII/M-108
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki, relacje, ankiety byłych więźniów
Uwagi: 
Wspomnienia nadesłane na „Konkurs na pamiętniki b. więźniarek Majdanka i innych ośrodków hitlerowskich na Lubelszczyźnie”, zorganizowany w 1966 r. W teczce poza relacjami znajduje się też przedruk zasad konkursu oraz recenzja konkursowa tekstu. Z treści zapisków wynika, że zostały spisane w Szczecinie w czerwcu 1964 r., czyli przed ogłoszeniem konkursu.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
migracja, osiedlenie, udomowienie, praca zawodowa kobiet po II wojnie światowej, miasto
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1945 do 1964
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia