publikacje

Wróć do listy

Listy Cecylii Działyńskiej do generała Władysława Zamoyskiego

Zbiór zawiera sto trzy listy Cecylii Działyńskiej do wuja Władysława Stanisława Zamoyskiego, generała, działacza emigracyjnego z kręgu Hotelu Lambert. Mają one w większości charakter osobisty, związany ze sprawami rodzinnymi, stanem zdrowia autorki (postępami choroby i walką z objawami), wewnętrznymi przeżyciami natury religijnej. Listy ujawniają stosunek Cecylii do wuja – ciepły, pełen podziwu dla jego działalności politycznej, patriotycznej postawy, siły ducha. Korespondencja zawiera także wiele informacji i opinii związanych ze sprawami publicznymi: wydarzeniami politycznymi, kwestiami społecznymi, działalnością niepodległościową. Cecylia przesyła do Hotelu Lambert za pośrednictwem wuja informacje przede wszystkim z terenu zaboru pruskiego oraz z Berlina, dotyczące m.in. obrad sejmu, Koła Polskiego, Towarzystwa Kredytowego Poznańskiego itp. Ponadto informuje Zamoyskiego o poglądach społeczeństwa (przede wszystkim ziemiaństwa) w Wielkim Księstwie Poznańskim, w tym o wyrażanych opiniach na temat działań generała oraz Hotelu Lambert za granicą. W niektórych listach Cecylia zwraca się do wuja o pomoc, np. prosiła o zaopiekowanie się Polakami wyjeżdżającymi do Paryża w celach edukacyjnych, zarobkowych itp. Dodatkowo w zbiorze znajdują się wycinki prasowe, przede wszystkim z „Kuriera Warszawskiego” (1896), a także kilka drobnych tekstów prasowych autorstwa Cecylii, które dotyczą różnych problemów, np. Prasa paryska a ŻydziGrecjaSpowiedź Wielkanocna (legenda)Procent od miedziakaKongres wszechwiar a wiara katolickaO lazarecie wojskowym u Sióstr Miłosierdzia.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Poznań, Kórnik, Londyn
Opis fizyczny: 
288 k.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
rękopis dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1859 do 1866
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
7590
Uwagi: 
Do rękopisu dołączono wycinki prasowe w języku polskim i angielskim.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
sprawy rodzinne, życie codzienne, religia i duchowość, publicystyka, polityka, działalność społeczna, Hotel Lambert
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
inne
Gatunek: 
list