publikacje

Wróć do listy

Kroniki Bolesława Prusa jako źródło do historii Warszawy

Dokument stanowi wstęp do pracy magisterskiej Hanny Eychhorn-Szwankowskiej, zatytułowanej Kroniki Bolesława Prusa jako źródło wiedzy do historii Warszawy (tytuł obroniony w 1948 r. na Uniwersytecie Warszawskim). Autorka rozpoczyna opis od zauważenia braków w badaniach nad czasopiśmiennictwem polskim („Mimo rosnącego zainteresowania tym źródłem jest ono kompletnie nierozpracowane teoretycznie. W pracach z metodologii historii - zresztą niezbyt licznych w polskiej historiografii - nie znajdujemy ani jednej pozycji traktującej o prasie jako źródle historycznym”). W kolejnych częściach autorka akcentuje konieczność przeprowadzania tego rodzaju badań, czego może być przykładem jej praca, poświęcona kronikom tygodniowym Bolesława Prusa. Wstęp do magisterium zamyka opis rozdziałów pracy. Autorka zauważa, że interesującym byłoby badanie porównawcze w.w. kronik oraz zapisków dziennikowych Henryka Sienkiewicza (czego jednak się nie podejmuje, mając na względzie potrzebę selekcji materiału). Kończąc, Eychhorn podaje, że pomocną dla niej była monografia Szweykowskiego Twórczość Bolesława Prusa.

Miejsce powstania: 
Warszawa
Opis fizyczny: 
56 k. ; 30 cm.
Postać: 
oprawa zeszytowa
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
2026
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
65
Tytuł kolekcji: 
Zbiór rękopisów
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
praca naukowa, prasa, Bolesław Prus
Zakres chronologiczny: 
1948
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
inne