publikacje

Wróć do listy

Dziennik: 1–2.11.1902

Jest to najstarszy zachowany tom dziennika Ludwiki Dobrzyńskiej Rybickiej, który stanowi swego rodzaju dziennik duchowy. Autorka prowadzi w nim rozważania filozoficzne nad zagadnieniem fałszu i prawdy oraz opisuje stan swojej duszy. Dziennik, całkowicie skupiony na przeżyciach duchowych autorki, pozbawiony jest niemal całkowicie wzmianek o innych osobach. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest „Czesia H.”, zapewne przyjaciółka Ludwiki – jednak i ona pojawia się w tekście w ściśle określonym celu, jako przykład konieczności oddania się całkowicie powołaniu, danemu każdemu człowiekowi od Boga. Z całego tekstu przebija głęboka i szczera duchowość katolicka, charakterystyczna także dla późniejszych dzienników Ludwiki. Autorka, dla której – jak wynika z innych tekstów – uprawiany zawód nauczycielki jest niezbędnym aktem wyniszczenia własnej osoby, tutaj jawi się wręcz jako ascetka: „dusza [moja] wstrzymuje siły do czynów miłości, pokory i zaparcia się siebie – czyny wywołują odpowiedni stan duszy” (k. 6r). Cel prowadzenia dziennika wykłada sama diarystka jasno, posługując się metaforą pianisty. Muzyk, aby w pełni wykorzystać potencjał instrumentu, musi najpierw poznać go dogłębnie, a następnie przymusić do właściwej pracy. Tak też i autorka poznaje swoją duszę poprzez pisanie o niej, aby tym łatwiej nakierowywać ją później na właściwe tory (k. 7v). Jednym z celów, do których dąży, jest wyzbycie się „wszelkich celów osobistych lub umysłowych fałszów” (k. 8r), które umożliwi spełnienie powołania. Dziennik pisany jest ciągiem, najczęściej bez widocznych przerw w prowadzonej myśli i odstępów pomiędzy kolejnymi wpisami. Spisany został prawdopodobnie jednorazowo. W zakończeniu autorka stwierdza, że nie zostało jej nic innego, jak poddać swoje ustalenia własnoręcznie przeprowadzonej falsyfikacji: „zostanie mi dowiedzenie, że to wszystko, co napisałam, jest niesłuszne; z najmilszą radością dam się przekonać, bo chodzi mi tylko i wyłącznie o prawdę” (k. 12r).

Wariant tytułu: 
Pamiętnik 1902 r.
Opis fizyczny: 
14 k. ; 31 cm.
Postać: 
zeszyt
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1902
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
1294/I
Uwagi: 
Tytuł nadany przez redakcję Archiwum Kobiet. Brak oprawy, luźne kartki zawinięte w szary papier. Dziennik prowadzony czarnym atramentem, pismo bardzo nierówne, pośpieszne, chaotyczne i mało czytelne. Bardzo dużo skreśleń i poprawek.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
rozwój duchowy, przyjaźń między kobietami, filozoficzne rozważania nad kwestią powołania człowieka, krytyka zawodu nauczycielskiego, diarystyka duchowa, wgląd w siebie
Zakres chronologiczny: 
1902
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste
Tytuł ujednolicony dla dziennika: