organizacje/partie

Wróć do listy

Lubelski Związek Literatów

Związek Literatów w Lublinie powstał 21 maja 1932 r. Jego członkami–założycielami byli: Franciszka Arnsztajnowa, Józef Czechowicz, Józef Łobodowski, Antoni Madej, Kazimierz Andrzej Jaworski, Józef Nikodem Kłosowski, Bronisław Ludwik Michalski i Wacław Gralewski. Pierwszym przewodniczącym został Józef Czechowicz, jednak już 6 czerwca zrezygnował z funkcji prezesa i główną postacią zarządu została Franciszka Arnsztajnowa. Stowarzyszenie było instytucją regionalną, działającą poza strukturami centralnymi. Nie przystąpiło do istniejącego od 1920 r. ogólnopolskiego ZZLP.