autorzy

Wróć do listy

Jastrzębska, Natalia

Autor

Metrykalia
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
A. Zawiszewska, Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet (1907–1914) w świetle relacji autobiograficznych, prasy kobiecej i historiografii feministycznej, „Wielogłos” 2020, nr 2; J. Chwastyk-Kowalczyk, Próby uobywatelnienia kobiet w okresie dwudziestolecia międzywojennego na łamach „Bluszczu”, Białystok 2019; D. Witczak, Stefania Podhorska-Okołów – ostatnia redaktorka „Bluszczu”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 9. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia II, red. H. Kosętka, Kraków 2003; J. Chwastyk-Kowalczyk, „Bluszcz” w latach 1918-1939, Kielce 2003; J. Krajewska, Publicystyka kobieca w latach 1900-1918, w: Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy, red. E. Krasowska, B. Kaniewska, Poznań 2015.

Publikacje autora