autorzy

Wróć do listy

Wysłouchowa, Maria

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1858
Miejsce urodzenia: 
Udrejniki
Data śmierci: 
20.03.1905
Miejsce śmierci: 
Lwów
Miejsce pochówku: 
Lwów (Cmentarz Łyczakowski)
Pochodzenie: 
zubożała szlachta
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Bolesław Wysłouch
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Wysłouchowa, Warszawa 1975; P. Woś, Maria Wysłouchowa – redaktorka, publicystka, działaczka społeczna i polityczna, Kielce 2021; I. Bryll, Listy ze Śląska do Marii Wysłouchowej z lat 1884—1906; I. Bryll, Maria Wysłouchowa — pisarstwo dla ludu i zainteresowania ludoznawcze, Opole 1984; J. Mysliński, Wysłouchowie: twórcy prasy ludowej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, z. 30, t. 3–4; Z. Sokół, „Zorza” Marii Wysłouchowej (1900-1902), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, t. 23, nr 3; Maria Wysłouchowa [hasło], w: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wyslouchowa-Maria;3999028.html; Śp. Maria Wysłouchowa, „Nowości Ilustrowane” 1905, nr 14.

Publikacje