autorzy

Wróć do listy

Wysłouchowa, Maria

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1858
Miejsce urodzenia: 
Udrejniki
Data śmierci: 
20.03.1905
Miejsce śmierci: 
Lwów
Miejsce pochówku: 
Lwów (Cmentarz Łyczakowski)
Pochodzenie: 
zubożała szlachta
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Bolesław Wysłouch
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Przynależność do partii i organizacji: 

Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW