redakcje

Wróć do listy

Bluszcz

Bluszcz – tygodnik ilustrowany dla kobiet, wydawany w latach 1965–1918, 1921–1939, 2008–2012 w Warszawie. Jego założycielem był Michał Glücksberg. Na łamach „Bluszczu” publikowały m.in. Eliza Orzeszkowa, Maria Dąbrowska, Maria Kuncewiczowa. Tematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie wiązała się z zagadnieniami emancypacji oraz aktywizacji politycznej kobiet. Zgodnie z informacjami Roberta Kotowskiego, przedstawionymi w artykule Rola tygodnika »Bluszcz« w kształtowaniu społecznych i politycznych postaw kobiet w latach 1921–1939, gazeta regularnie powiadamiała czytelniczki o nowopowstałych organizacjach społecznych, kursach edukacyjnych oraz ich roli w budowaniu kultury niepodległej Polski.