publikacje

Wróć do listy

zapiski osobiste [dziennik]

DUBEL WCZEŚNIEJSZEGO (I JUŻ POPRAWIONEGO) WPISU.

DO USUNIĘCIA! NIE CZYTAĆ.

(IM)

Opis życia 16-letniej uczennicy żeńskiego gimnazjum w Krakowie, zajęć w szkole oraz przygotowania do egzaminu maturalnego. Gruszecka opisuje swoje szkolne przyjaźnie, pierwsze zauroczenia koleżankami, ale też wiele sytuacji i relacji konfliktowych między nią a dziewczętami. Od dzieciństwa towarzyszy jej poczucie inności (głównie ze względu na jej ambicje intelektualne), odrzucenia czy braku akceptacji. Dziewczyna pisze wprost o swoich ambicjach intelektualnych i twórczych poszukiwaniach - zarówno literackich, jak i naukowych. Gruszecka wspomina swój  pierwszy, jak się wydaje, niezachowany utwór dramatyczny "Kain". Opisuje również bliskie, ale niepozbawione ambiwalencji i poczucia niezrozumienia relacje rodzinne, jej stosunek do ojca, matki oraz rodzeństwa (sióstr i brata). W zapiskach pojawia się również wątek jej niezgoda na jednoznacznie kobiecą identyfikację genderową czy raczej poczucie wewnętrznej "męskości". Wspomina również o prowadzeniu przez nią wcześniej dziennika typu silva rerum. Przytoczone są fragmenty z najwcześniejszego (zachowanego i opisanego w bazie) dziennika z czasów 1895-98, w których Gruszecka rekonstruuje własny życiorys. Pojawiają się wyraźnie metadziennikowe uwagi, świadczące o dużej autorefleksyjności autorki, która zdaje sobie sprawę z celu prowadzenia osobistych notatek. U progu dorosłości Gruszecka analizuje swoje ambitne plany życiowe, również w kontekście prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa (rysuje się wyraźnie wątek przekazania jej  przez ciotkę Teofilę ziemi pod gospodarstwo). Często zastanawia się, którą drogą pójść: nauk humanistycznych czy przyrodniczych i ścisłych. Wydaje się, że chciałaby połączyć te dwa obszary wiedzy. Początki studiów w studium rolniczym na UJ przynoszą jednak rozczarowanie - Gruszecka kreśli portrety kolegów studentów. Wspomniana jest (choć niewyraźnie) jej działalność w stowarzyszeniach studenckich (o lekko lewicowym, socjalistycznym zabarwieniu). Gruszecka zmienia kierunek studiów z rolniczego na chemię, ale planuje już studia za granicą. Tę część zapisków kończy informacja o samobójstwie przyjaciela i fragmenty wskazujące na kryzys psychiczny (emocjonalny), z jakim boryka się autorka.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Kraków
Opis fizyczny: 
rkp, 1895-1969, ok. 15 cm
Postać: 
zeszyt
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny (ale różny, nawet kilkutygodniowy, czas oczekiwania na realizację zamówienia)
Data powstania: 
Od 1900 do 1905
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
K III - 51/345
Uwagi: 
Trzeci notes w teczce; większy, brązowa twarda oprawa – wyciętych kilka stron początkowych. U góry podpis: Aniela Teofila Feliksa Gruszecka. Sporo zapisów z wyciętymi nożykiem/nożyczkami kartkami, czasem brak połowy kartki. Sporo luźnych kartek włożonych w zeszyt na początek. Z różnych okresów, ale generalnie dotyczących ostatniego roku w gimanzjum, matury i pierwszego okresu studiowania na Wydziale Filozofii UJ. Chronologia częściowo niejasna albo zaburzona.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Główne tematy: 
Główny temat to życie szkolne w gimnazjum żeńskim, przygotowania do matury i przebieg egzaminu, pierwsze lata na studiach wyższych na UJ. Drugi wątek dotyczy: relacji z rówieśnikami i rodzicami, poczucia wyobcowania i potrzeby uznania dla ważności jej intelektualnych poszukiwań. Trzeci zaś obejmuje zagadnienia tożsamościowe, pytania stawiane sobie przez autorkę (kim jestem jako człowieka i jako kobieta, kim będę, kim nie mogę być, a chciałabym).
Zakres chronologiczny: 
Od 1900 do 1905
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste