publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia nauczycielki z lat 1949–1956

Helena Osojca, stosując narrację trzecioosobową, opisała swoje pierwsze dziecięce wrażenia z rozpoczęcia nauki i fakt, że już wówczas, jako mała dziewczynka, podjęła decyzję, że zostanie nauczycielką. W dalszej części wspomnień autorka (pisząc już w pierwszej osobie) skoncentrowała się na latach powojennych, kiedy zaczęła realizować swoje marzenie sprzed lat. Opisała swoje obowiązki w kolejnych placówkach, sposób organizacji nauki, funkcjonowania szkoły i problemy z tym związane. Wskazała także na szereg zajęć, za które była odpowiedzialna (również jako kierowniczka wiejskiej szkoły) oraz perturbacje związane z koniecznością wypełniania zadań narzucanych przez władzę (np. pilnowanie obowiązkowej dostawy zboża przez rolników). Osojca opisała także okoliczności, w których została zwolniona z funkcji kierowniczki i przeniesiona do placówki w mieście (nie zareagowała, kiedy dzieci na jej lekcji, zamiast uczcić minutą ciszy śmierć Stalina, zaczęły się śmiać), a także swoje obowiązki w elbląskiej szkole.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Gdańsk
Opis fizyczny: 
k. luź. 219–227 ; 30 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 93/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu. Na pierwszej, tytułowej karcie oprócz tytułu wspomnień wypisane śródtytuły. Do dwóch z nich („Na drugiej placówce”, „Przeniesienie”) adnotacja archiwum: „ewentualnie do druku" (ołówek). W prawym dolnym rogu dane adresowe autorki. Skreślona foliacja autorki, ołówkiem (prawy górny róg) foliacja archiwum. Zapis jednostronny. Praca konkursowa nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego: 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
organizacja nauki i działalności szkolnictwa, rola nauczyciela w społeczności lokalnej, wiejska szkoła w początkach władzy ludowej w PRL, relacje nauczyciele – przedstawiciele władzy
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1949 do 1956
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia