publikacje

Wróć do listy

Szkoła mojego życia

Wspomnienia dotyczą pracy nauczycielskiej Elżbiety Schönthaler. Autorka opisała okoliczności, w jakich została nauczycielką, swoją pracę z młodzieżą w czasach okupacji oraz powojenne życie szkoły, m.in.: warunki pracy, napotykane trudności, prowadzone lekcje i zajęcia pozalekcyjne (harcerstwo, czyny społeczne). Schönthaler relacjonowała również różne wydarzenia, które szczególnie utkwiły jej w pamięci: dzień, w którym ogłoszono koniec wojny, konferencję Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach. Opisała również okoliczności wyrzucenia jej z pracy w 1950 r. oraz przywrócenia do zawodu nauczyciela kilka lat później. Wspomnienia przede wszystkim przedstawiają wydarzenia, fakty i osoby, aczkolwiek na ich marginesie autorka – bardzo oszczędnie – wspominała o swoim życiu osobistym.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
k. 121–137 ; 30 cm.
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 98/91
Uwagi: 
Rękopis o charakterze czystopisu (długopis, dwa rodzaje niebieskiego tuszu), nieliczne dopiski w przestrzeni międzywersowej (długopis, niebieski tusz). Na pierwszej karcie adnotacja z sygnaturą i datą wpłynięcia dokumentu do archiwum – 31.12.1988 r. Zapis jednostronny. Foliacja autorki skreślona – ołówkiem naniesiona foliacja archiwum (prawy górny róg). Luźne kartki spięte spinaczem. Dołączony list do księdza prałata (kartka gładka, biała, niebieski tusz), informujący o przekazaniu wspomnień na konkurs. Praca konkursowa nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego: 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
działalność szkolnictwa podczas okupacji, tajne nauczanie w czasie II wojny światowej, edukacja młodzieży w okresie stalinizmu, represje wobec nauczycieli w latach 1945–1950
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1941 do 1957
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia