publikacje

Wróć do listy

Sylwetki Wielkopolan

W odróżnieniu od pozostałych prac Marii Wichierkiewiczowej, przechowywanych w Bibliotece PTPN, Sylwetki Wielkopolan stanowią nie tyle zwartą całość, ile zbiór mniej lub bardziej powiązanych ze sobą notatek, których wspólnym motywem jest upamiętnienie pewnych osób, bliskich autorce na różne sposoby. Sylwetki... składają się z dziesięciu tekstów, dotyczących konkretnych osób lub całych rodzin. Są to: Ksawery Gadebusch, dyplomowany drogista (k. 1); Jan Hanusik i Michał Zabicki, XVII-wieczni snycerze (k. 2–3); Jan Nepomucen Jabczyński – współczesny autorce miodosytnik z Chwaliszewa (k. 4); rodzina Kręglewskich (k. 5–8); rodzina Mincbergów (k. 9–12); Teofila Radońska – nauczycielka (k. 13); Karol Boromeusz Świerzawski (k. 14–16); Rogier Ziołecki, doktor medycyny (k. 17–18); Stanisław, Roman i Matylda Ziołeccy (k. 19); Teodor Teuttold Tripplin, autor relacji podróżniczych (k. 20–21). Chociaż biogramy dobrane są tak, aby reprezentować jak najszerszy przekrój zawodowy społeczeństwa polskiego, to zaznaczyć należy, że przedstawiają one głównie sylwetki osób związanych z Marią Wicherkiewiczową (która nie zawsze jednak się do tego wprost przyznaje). Z Ksawerym Gadebuschem poznała się w listopadzie 1939 r. w baraku, w którym przyszło jej mieszkać po wypędzeniu z domu przez Niemców. Jana Hanusika i Michała Zabickiego odkryła w trakcie prowadzonych przez siebie kwerend archiwalnych, przygotowując się do napisania pracy o historii Poznania. Chwaliszewski miodosytnik, wiekowy Jan Nepomucen Kręglewski stanowił model dla kilku jej obrazów. Kręglewscy i Mincbergowie stanowili niejako odbicie wyboistych losów jej własnej rodziny, razem z Ziołeckimi stanowiąc nieliczne przykłady rodzin wielkopolskich, cudem unikających bankructwa w drugiej połowie XIX w. Teofila Radońska była nauczycielką autorki, przypadkiem odnalezioną przez nią w krakowskim domu starców tuż przed śmiercią. Rogier, Stanisław, Roman i Matylda Ziołeccy – wszyscy oni byli bliskimi krewnymi Marii. Ze schematu tego wyłamuje się tylko biogram Karola Boromeusza Świerzawskiego, aktora teatralnego doby stanisławowskiej, oraz zapis rozmowy autorki z Klemensem Kohlerem na temat Tripplina, autora relacji podróżniczych, które – o czym z zaskoczeniem dowiaduje się Maria – nie stanowią zapisu rzeczywistych przygód Tripplina, ale są w całości wymysłem jego fantazji.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Poznań
Opis fizyczny: 
21 k. ; 29,5 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1951
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
989
Uwagi: 
Luźne notatki. Zakres chronologiczny właśc.: 1662–1951.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
działalność naukowa, życie prywatne, działalność artystyczna
Zakres chronologiczny: 
Od 1700 do 1951
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
biografia/życiorys