publikacje

Wróć do listy

Osadnictwo polskie po roku 1945 na Ziemiach Zachodnich i Północnych – wspomnienia Marii Piszczek

Maria Piszczek we wspomnieniach szczegółowo opisuje wojenne losy swej rodziny i długą drogę, którą przebyła ze Lwowa do Krosnowic na tzw. Ziemiach Zachodnich, gdzie trafiła w ramach akcji przesiedleńczej w 1945 r. Autorka przedstawia m.in.: wydarzenia z życia rodzinnego, warunki egzystencji podczas okupacji we Lwowie – najpierw sowieckiej, następnie niemieckiej (aresztowania i wywózki, atmosferę panującą wśród Polaków mieszkających we Lwowie) oraz swoją wędrówkę po opuszczeniu Lwowa w 1942 r. w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca do życia dla siebie i swojej – sukcesywnie powiększającej się – rodziny. Na tle kolejnych wydarzeń historycznych portretuje wojenną rzeczywistość, która była jej udziałem, choć nie wszystko w jednakowy sposób przykuwa jej uwagę – jedne kwestie opisuje szerzej i dokładniej, o innych tylko wspomina. Wzmiankuje np. o wywózkach ludności żydowskiej, ale nie rozwija tego wątku („Początkowo na majątku pracowały Żydówki […] Przed zimą wywieziono Żydówki”), podobnie odnosi się np. do powstania warszawskiego. Wspomnienia kończą się relacją z lat powojennych, po przyjeździe na tzw. Ziemie Odzyskane, obejmującą m.in.: relacje z Niemcami, pracę męża, życie rodzinne. Zapiski są niezwykle obfite faktograficznie i przede wszystkim skupione na obserwacji świata zewnętrznego i najbliższej rodziny – osobiste emocje i uczucia autorki pozostają praktycznie nieznane.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Krosnowice
Opis fizyczny: 
k. luź. 34–51 ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1992
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18930/II
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.
Uwagi: 
Rękopis o charakterze czystopisu (pióro, czarny atrament). Podwójna foliacja: autorki (pióro, czarny atrament, środek strony u dołu) oraz ZNiO (w prawym, górnym rogu). Zapis jednostronny. Załączone kserokopie dokumentów: polskich (Akt Nadania, rękopis sporządzony przez męża autorki o pierwszych miesiącach osadnictwa) i niemieckich (m.in. kenkarta, ausweis) oraz notatka dot. autorki (adres, wiek). Praca nadesłana na konkurs organizowany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., praca konkursowa. Tytuł nadany przez redakcję Archiwum Kobiet.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Data dzienna: 
15 mrz. 1992
Główne tematy: 
okupacja sowiecka i niemiecka Lwowa, życie we Lwowie podczas II wojny światowej, repatriacja
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1948
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia