publikacje

Wróć do listy

Nauczycielskie wspomnienia i refleksje z lat 1950–1956

Elżbieta Staw-Zielińska w swoich wspomnieniach z lat 1950–1956 opisuje drogę do zawodu nauczycielki i pierwsze powojenne lata pracy zawodowej w szkolnictwie, przede wszystkim z okresu nauczania w Technikum Leśnym w Warcinie. Dokument ukazuje głównie rodzaj i charakter pracy autorki, jej zaangażowanie i liczne pomysły, które z zapałem i sukcesem realizowała. Staw-Zielińska poświęca w tekście wiele miejsca swoim uczniom, którzy są ważnym elementem w jej opowieści. Niewiele dowiadujemy się o innych osobach – choćby z kadry nauczycielskiej – ani o życiu prywatnym autorki. Od czasu do czasu pojawiają się gorzkie refleksje Staw-Zielińskiej dotyczące doznanych w pracy krzywd i represji, które przerodziły się w osobiste dramaty autorki – są one jednak tylko wzmiankowane, stanowią uwagę na marginesie – autorka nie rozwija tego wątku.

Miejsce powstania: 
Rogoziniec
Opis fizyczny: 
k. luź. 138–151; 30 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 99/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu, nieliczne poprawki i dopiski w przestrzeni międzywierszowej (długopis, niebieski tusz). Na pierwszej karcie adnotacja archiwum z sygnaturą i datą wpłynięcia dokumentu do ZNiO – 08.12.1988 r., dopisek autorki z jej danymi (adres, nazwisko, godło na konkurs – długopis, niebieski tusz). Foliacja autorki skreślona, ołówkiem naniesiona foliacja archiwum (prawy górny róg). Zapis jednostronny. Praca konkursowa nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego: 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
szkolnictwo w PRL po zakończeniu II wojny światowej, edukacja młodzieży w okresie stalinizmu, kontrola władzy nad szkołą, szykany wobec nauczycieli, prześladowanie wierzących nauczycieli, nauczyciel-katolik w szkole w latach 1945–1956, religia w PRL
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1950 do 1956
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia