publikacje

Wróć do listy

Materiały i notatki Zofii Reutt-Witkowskiej

Zapiski są zbiorem tekstów rękopiśmiennych i maszynopisowych, dotyczących przede wszystkim kompletowanych przez Zofię Reutt-Witkowską informacji historycznych, prawdopodobnie do jej własnej twórczości. Pierwszy zeszyt to Lektura. Jesienin, Synowie Ziemi, 1933, w którym otwierające zdanie brzmi: „Brat mój, Ukochany w Słońcu, Sergiusz Jesienin” (s. 2), a kolejne notatki zapisano w większości cyrylicą. Notatki do lektury Synowie Ziemi zostały sporządzone w języku polskim w formie krótkich spostrzeżeń. Kolejne jedenaście stron to maszynopis sporządzanych w telegraficznym skrócie wiadomości dotyczących historii Polski, przede wszystkim Słowiańszczyzny i panowania pierwszych Piastów. Autorka notuje wykorzystane materiały, są to m.in. kroniki Jana Długosza i Galla Anonima, a także opracowania Wilhelma Bogusławskiego, Mariana Sokołowskiego oraz Antoniego Małeckiego. W maszynopis wklejono również naszkicowaną odręcznie mapę fragmentu Wielkopolski z zaznaczonymi Wisłą, Wartą, jeziorem Gopło, miastami Kołem i Bydgoszczą i granicą z Czechami. Następne 65 stron to luźne karty rękopisu pisane w przeważającej części w języku francuskim, dotyczące prac historycznych w tym samym języku, m.in. La cité antique Fustela de Coulange z 1880 r. i La religion à Rome sous les Sévères Jeana Reville'a z 1885 r. Kolejną część notatek znajduje się w zeszycie z okładką z grafiką pomnika Jagiełły w Krakowie i tytułem Materiały Rew. Fr. W zbiorze zachowały się jednak luźne karty pochodzące z kilku zeszytów, wychodzące poza tę tematykę. Dalej znajduje się okładka zeszytu zatytułowanego Notes sur le XI siècle z adresem dr. Reutta w Warszawie i Witkowskich w Krakowie. Podany spis treści wymienia kolejno opracowane książki oraz bibliografię historii Rosji w XI w. i Francji. Większość tych notatek jednak nie zachowała się. Wśród kolejnych luźnych kart znajdują się: horoskop nr 5/III/1893, przekreślony niebieską kredką list Reutt-Witkowskiej do wujostwa z 1921 r., notatki cyrylicą Uchodzą okruszki (również o charakterze historycznym) oraz dwie obszerne karty zatytułowane Galicja (k. 93–94) z informacjami przyrodniczymi (rośliny pobrzeża, krzewy, drzewa, łąki).
Ostatni zeszyt to Rachunki domowe, I półrocze 1922 (k. 95–106), w którym autorka skrupulatnie notuje wydatki od stycznia do czerwca, z podziałem na dni oraz dwie kategorie: „życie” i „alia”. Wśród rachunków krótkie informacje, jak np. „mięso zdrożało”.

Miejsce powstania: 
Kraków, Warszawa
Opis fizyczny: 
106 k. ; 35 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1921 do 1933
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
BK 12347
Uwagi: 
Dwa kompletne zeszyty, luźne karty rękopisu i maszynopis (11 s.). Zapiski prowadzone czarnym i niebieskim tuszem oraz ołówkiem, podkreślenia i zaznaczenia czerwoną i niebieską kredką. Zapiski w językach: polskim, rosyjskim i francuskim, w większości słabo czytelne. Zapis brulionowy, widoczne liczne przekreślenia.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
historia, literatura, życie codzienne, materiały warsztatowe, brudnopisy, wypisy z literatury, praca naukowa, praca twórcza, samokształcenie
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1921 do 1933
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
inne