publikacje

Wróć do listy

Historia rodzin Zuzanny Weiss i Aleksandry Wrony

Autorki – uczennice Zuzanna Weiss i Aleksandra Wrona – na podstawie wspomnień najbliższych stworzyły obrazy życia na wsi kresowej przed II wojną światową i później. W pierwszej opowieści ukazano losy praprababci Rozalii Chmiel mieszkającej we wsi Hodowica (obecnie obwód lwowski), w drugiej – prababci Józefy pochodzącej ze wsi Łuka (obecnie obwód iwanofrankiwski). Autorki opisały ówczesne realia, miejscowości, święta i zwyczaje, dołączając teksty piosenek, wierszyków bądź przyśpiewek będących elementem lokalnej kultury oraz fragment na temat historii parafii rzymskokatolickiej w Hodowicy.

Autor/Autorka: 
Współautorzy: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[1] k., 16 k., [19] k. : fot. ; 31 cm.
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2011
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 13/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2011. Prace konkursowe
Uwagi: 
Tytuł nadany przez redakcję Archiwum Kobiet. Wydruk komputerowy jednostronny. Kartki spięte wzdłuż grzbietu metalowymi zszywkami (5 szt.). Numerowane tylko strony z tekstem. W treści teksty piosenek m.in. Szczepcia i Tońcia (Szczepko i Tońko). Brak wskazania autorki przy poszczególnych opowieściach sprawia, że nie wiadomo, czyjej konkretnie rodziny wspomnienia dotyczą. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
zwyczaje i obyczaje na przedwojennej wsi na Kresach, święta, życie rodzinne
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1891 do 2011
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia