autorzy

Wróć do listy

Wrona, Aleksandra

Autor

Metrykalia
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Osoba: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Źródła do biogramu: 
Z. Weiss, A. Wrona, w: Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2011. Prace konkursowe, archiwum ZNiO, sygn. Akc. 13/16.

Publikacje