publikacje

Wróć do listy

Halina Martin do Tesy Ujazdowskiej, 1999–2006

Listy do Tesy Ujazdowskiej, redaktor naczelnej „Tygodnia Polskiego”, kolportowanego zwykle przy użyciu faksu. Autorka w korespondencji omawiała sprawy redakcyjne. Przesyłała swoje teksty do publikacji na łamach tygodnika. Kobiety znały się od wielu lat, darzyły się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. W jednym z listów Martin pisała, że zawsze była lojalna wobec Ujazdowskiej i cieszyła się jej życzliwością, zawsze mogła liczyć na jej pomoc. Przesyłane teksty dotyczyły zarówno działalności Armii Krajowej podczas okupacji (były to m.in. wspomnienia z powstania warszawskiego, wspomnienia o członkach AK: generale Stefanie Roweckim „Grocie”, Janie Rodowiczu „Anodzie”, Adolfie Pilchu, Tadeuszu Zawadzkim „Zośce”, czy Henryce Piotrowskiej „Ewie”), jak i spraw kombatanckich. Prosiła niekiedy o zamieszczenie w tygodniku nekrologów byłych AK-owców lub apeli o wsparcie zbiórki na rzez Funduszu Inwalidów Armii Krajowej. Niektóre teksty poruszały też inne tematy, jak np. kwestia zajęcia Zaolzia przez Polaków i radości tamtejszej ludności. Innym razem napisała tekst o problemach związanych z willą Przedpełskich w Warszawie na ulicy Ikara 5, którą od lat siedemdziesiątych zajmował generał Wojciech Jaruzelski. Halina Martin, będąca prawowitą właścicielką tej nieruchomości, od lat walczyła o jej odzyskanie. W jednym z listów odmówiła przyjęcia czeku od Ujazdowskiej, tłumacząc, że nie musiała zarabiać pisaniem. Narzekała jednak, że mimo zaawansowanego wieku (była wówczas po dziewięćdziesiątce) była pochłonięta pracą i była bardzo zajęta, m.in. przygotowywaniem Zjazdu Delegatów Koła Armii Krajowej z całego świata, prowadziła w związku z tym rozległą korespondencję. Ubolewała, że coraz trudniej było jej publikować swoje teksty, ponieważ według niej prasa nie była zainteresowana, choć jej artykuły były rzetelnymi opracowaniami opartymi na faktach. W rezultacie pisała „do szuflady”.

Autor/Autorka: 
Współautorzy: 
Organizacja/Partia: 
Miejsce powstania: 
Londyn
Opis fizyczny: 
47 s. ; 30 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1999 do 2006
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
2439/29, 77, 140
Tytuł kolekcji: 
Archiwum Haliny Martin
Uwagi: 
Większość listów znajduje się w teczce nr 77 (18 s. + 20 s. tekstów do druku). W teczce nr 140 znajduje się 5 listów do Tesy Ujazdowskiej oraz listy do Katarzyny Bzowskiej-Budd, która była redaktor naczelną Tygodnia Polskiego w latach 90-tych.W teczce 29 znajdują się dwa listy z 2003 r.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
Armia Krajowa, emigracja, Polacy w Wielkiej Brytanii, publikacje tekstów, polskie czasopisma emigracyjne
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 2006
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
list
Tytuł ujednolicony korespondencji: