publikacje

Wróć do listy

Fragment dziennika Julii Borowej

Dziennik prowadzony w formie kalendarzyka, przy czym jego struktura sporządzona ręką autorki. Każde pole oznaczone w kolumnie datą dzienną opatrzone jest dodatkowymi informacjami, również wprowadzanymi w układzie kolumnowym. Kolumna oznaczona skrótem „l.” zawiera informację o listach wysłanych danego dnia, a kolumna z przypisanym skrótem „k.” – o kartach wysłanych danego dnia. Kolumna trzecia od lewej przeznaczona jest na datowanie (dzień i miesiąc), a czwarta dotyczy książek czytanych w danym dniu albo w ciągu kilku dni. W kolumnie piątej, najszerszej, znajduje się miejsce na dzienne notatki.

Notatki zawierające informacje o czytanych książkach świadczą o lekturowych zainteresowaniach Borowej literaturą polską (Matka Stanisława Przybyszewskiego, nowele Wiktora Gomulickiego, Syn martnotrawny Józefa Weyssenhoffa, Śmierć Ignacego Dąbrowskiego i in.), tematyką dotyczącą kobiet, w tym małżeństwa (np. Hygiene et Physiologie du marriage, Trwonienie sił kobiecych oraz Miłość i małżeństwo Ellen Key), filozofią i psychologią (np. Psychologia miłości Arthura Schopenhauera, Sztuka i rewolucja Richarda Wagnera), literaturą obcą, którą czytała w oryginale (np. Salome Oscara Wilde’a) albo w polskim tłumaczeniu (utwory Rudyarda Kiplinga).

Datowane zapiski mają charakter skrótowy, ogólny. Krótkie hasła przypominające notatki kronikarskie są przedzielone myślnikami, np. „próba – zimno” (wpis z 28 marca 1906 r), i dotyczą codziennych zajęć: szkolnych lekcji (od października 1905 do marca 1906 r. Borowa, wówczas jeszcze niezamężna, uczęszczała do paryskiej Schola Cantorum, o czym zaświadcza dołączona do dziennika „Carte d’eleve”), lekcji śpiewu, koncertów, wyjść do teatrów albo muzeów, spotkań, wysłanych kart, diarystka odnotowuje również informacje o pogodzie. Dwukrotnie autorka sporządza notatki zawierające listy znajomych – z Krynicy i Paryża (wyłącznie nazwiska). Dziennik urywa się w pierwszych dniach stycznia 1907 r. (?), dalsze karty zapełnione wybiórczo: k. 36 zawiera listę z nazwiskami i adresami, k. 44r – „Przepis na włosy”.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Fragment dziennika
Miejsce powstania: 
Paryż
Opis fizyczny: 
54 k. ; 19 cm.
Postać: 
zeszyt
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1901 do 1907
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Rps 7571 I
Uwagi: 
Pismo średnio czytelne. Cztery oddzielne kartki z rysunkami piórem – prawdopodobnie Laury Baranowskiej, siostry Julii (według katalogu rękopisów). Karty 33v–35, 37–43, 45v–54 niezapisane. Zapisy ołówkiem, piórem w kolorze czarnym i zielonym, kredką w kolorze fioletowym i czerwonym (czerwona kredka służyła do oznaczania początku miesiąca). Zeszyt oprawiony w półpłótno.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
znajomości, literatura, kultura
Zakres chronologiczny: 
Od 1901 do 1907
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste