publikacje

Wróć do listy

Było to czterdzieści trzy lata temu

Wspomnienia Anny Pabiszowej dotyczą początków jej pracy jako nauczycielki, przypadających na lata 1945–1955, i są ciekawym obrazem kształtującego się szkolnictwa na Ziemiach Odzyskanych. Autorka opisuje zapał oraz entuzjazm, który towarzyszył wszystkim – nie tylko nauczycielom – w pierwszych latach po wojnie. Obraz ówczesnych warunków pracy jest jednocześnie historią rozwoju zawodowego autorki: począwszy od pracy z dziećmi po ukończenie studiów pedagogicznych. Pabiszowa ukazuje swoje relacje z dziećmi i nauczycielami, przedstawiając przy okazji własne konkretne rozwiązania, wypracowane w procesie poszukiwania najlepszych i najefektywniejszych metod nauczania – np. naukę polskich słówek poprzez naukę tańców i pieśni ludowych.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Lubaczów
Opis fizyczny: 
k. 1–8; 30 cm
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 94/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu, nieliczne poprawki i dopiski w przestrzeni międzywersowej (długopis, niebieski tusz). Luźne kartki spięte spinaczem. Na pierwszej karcie adnotacja z sygnaturą i datą wpłynięcia dokumentu do archiwum – 08.12.1988 r., i dopisek „Autor” (długopis, niebieski tusz). Foliacja autorki. Zapis jednostronny. Do wspomnień dołączona karteczka z nazwiskiem i danymi adresowymi autorki (rękopis, długopis – ciemnoniebieski tusz). Praca konkursowa nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego: 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
organizacja działalności szkolnictwa na ziemiach odzyskanych, kadra nauczycielska po wojnie, droga rozwoju zawodowego nauczycieli tuż po wojnie, warunki pracy nauczycieli po zakończeniu II wojny światowej
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1945 do 1955
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia