organizacje/partie

Wróć do listy

Polska Organizacja Wojskowa

Wariant nazwy: 
POW

Tajna organizacja wojskowa, powstała w sierpniu 1914 r. w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, który został również jej przywódcą. W jej skład wchodziły konspiracyjny Związek Walki Czynnej i grupy Armii Polskiej. Członkowie organizacji zajmowali się szkoleniem wojskowym młodzieży i działalnością dywersyjno-wywiadowczą, skoncentrowaną na walce o niepodległość kraju. Po zajęciu Królestwa Polskiego przez państwa centralne większość członków wstąpiła do Legionów Polskich. POW została rozwiązana 11 listopada 1918 r.