instytucje

Wróć do listy

Uniwersytet Poznański

Wariant nazwy: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Powołany w 1919 r. Pierwszym rektorem uczelni był Heliodor Święcicki. Zamknięty w trakcie II wojny światowej – na jego miejscu w latach 1940–1945 funkcjonował założony przez władze okupacyjne Reichsuniversität Posen. Po 1945 r. odtworzony na krótko w dawnym kształcie, od 1950 r. odłączały się od niego kolejne wydziały, przekształcając w samodzielne uczelnie (Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza). Aktualnie składa się z szesnastu wydziałów, po przekształceniach administracyjnych od 1 października 2019 r. będzie dzielił się na dwadzieścia dwa wydziały.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW