redakcje

Wróć do listy

Przodownica

Miesięcznik dla gospodyń wiejskich wydawany w Krakowie w latach 1899–1912. Naczelną redaktorką i wydawczynią była Maria Siedlecka. Pismo walczyło o zaangażowanie kobiet wiejskich w sprawy oświatowe i kulturalne, co przyśpieszyłoby przeobrażenia polskiej wsi. Kładło nacisk na treści patriotyczne. W roku 1908 ukazał się w nim pierwszy przedruk wiersza Rota Marii Konopnickiej.