autorzy

Wróć do listy

Wyleżyńska, Aurelia

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1881
Miejsce urodzenia: 
Oknica (gubernia podolska, obecnie Mołdawia)
Data śmierci: 
03.10.1944
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Cmentarz Powązkowski)
Rodzice: 
Ludomir Ludwik, Kamilla Połtowicz
Pochodzenie: 
zamożne ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
[imię nieznane] Rybakiewicz (mąż)
Jan Parandowski (mąż)
Adam Kropatsch (mąż)
Redakcja: 
Źródła do biogramu: 
G. Pawlak, Aurelia (Aura) Wyleżyńska – zapomniana pisarka i publicystka, „Pamiętnik Literacki" 105/1, 2014, s. 157-170, (http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2014-t105 n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2014-t105-n1-s157-170/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2014-t105-n1-s157-170.pdf); A. Wyleżyńskiej, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 9, oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan, Warszawa 2004, s. 327-328 (http://rcin.org.pl/publication/80114).

Publikacje autora