autorzy

Wróć do listy

Wróblewska, Emilia

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
05.10.1830
Miejsce urodzenia: 
Kobryń
Data śmierci: 
23.12.1886
Miejsce śmierci: 
Wilno
Miejsce pochówku: 
Wilno (Stara Rossa)
Rodzice: 
Bartłomiej, Augustyna
Pochodzenie: 
ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
8
Imię dziecka: 
Maria
Tadeusz Stanisław
Zygmunt
Włodzimierz
Augustyn Anicety
Kazimierz
Stanisława
Władysław
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Eustachy Wróblewski
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Rodzaj relacji: 
rodzina
Rodzaj relacji: 
rodzina
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
R. Griškaitė, Dzienniki Emilii z Beniowskich Wróblewskiej, „Pamiętnik Literacki” 2017, nr 1; E. Wróblewska, Dziennik Emilii Beniowskiej (Wróblewskiej) 1850–1855, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, sygn. F9-183; taż, Dziennik Emilii z Beniowskich Wróblewskiej 1856–1859, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, sygn. F9-272; taż, Dziennik Emilii z Beniowskich Wróblewskiej 1860–1870, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, sygn. F9-236