organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

W XIX wieku powstawały na ziemiach polskich bractwa i towarzystwa dobroczynności tworzone przez ludzi świeckich, najczęściej ziemiaństwo. Z inicjatywy Celestyny Gryzeldy Działyńskiej powstało w Poznaniu Towarzystwo Dobroczynności przekształcone 14 czerwca 1853 r. w Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Organizacja zajmowała się akcjami charytatywnymi na rzecz najuboższych. Z inicjatywy Towarzystwa zakładano ochronki dla dzieci, pielęgnowano chorych, wspierano materialnie potrzebujących. Ustawy Towarzystwa znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.