autorzy

Wróć do listy

Sapieżyna, Jadwiga

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
28.10.1830
Miejsce urodzenia: 
Kraków
Data śmierci: 
13.06.1918
Miejsce śmierci: 
Kraków
Rodzice: 
Władysław Hieronim, Izabella Maria Lubomirska
Pochodzenie: 
arystokracja
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
7
Imię dziecka: 
Władysław Leon
Maria Jadwiga
Leon Paweł
Helena Maria
Paweł Jan
Jan Piotr
Adam Stefan
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Adam Stanisław Sapieha
Źródła do biogramu: 
Wspomnienia Jadwigi z Sanguszków Adamowej Sapieżyny. Zebrał i przypisami opatrzył Adam Stadnicki, archiwum ZNiO, sygn. 15580/II; Cz. Bogdalski, Jadwiga ze Sanguszków księżna Adamowa Sapieżyna: wspomnienie pośmiertne, https://polona.pl/item/jadwiga-ze-sanguszkow-ksiezna-adamowa-sapiezyna-wspomnienie-posmiertne,NzE1MTUwNzg/11/#info:metadata; S. Kieniewicz, Władysław Hieronim Sanguszko, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/hieronim-wladyslaw-sanguszko-1803-1870-polityk-konserwatywny.

Publikacje autora